Thursday, April 5, 2012

ร่วมโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 55 ที่ผ่านมา รพ.สต.ห้วยไห ต.หนองบัว อ.คง จ.ว.นครราชสีมา โดย ผอ.จรรยา รัตนรักษ์ และคณะเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ได้จัดให้มีการอบรม อสม.(อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน) ณ ศาลาวัดห้วยไห ตามโครงการพัฒนาแพทย์แผนไทยและสมุนไพร โดยมีท่านสาธารณสุขอำเภอคง นายปกรณ์ เนตระกูล ให้เกียรติมาเป็นประธาน
ในงานจัดให้มีการบรรยายเรื่องการใช้สมุนไพรเป็นยาโดยเภสัชกร(ภาพล่างเสื้อฟ้า)คุณหมอจรรยา รัตนรักษ์ ผอ.รพ.สต.ห้วยไห และทีมงานอบรมการนวดคลายเส้นในงานยังได้สาธิตการต้มน้ำใบรางจืดให้ดื่ม เพื่อล้างสารพิษสามารถต้มดื่มได้ทุกวัน วันละ 1-2 แก้วแต่ไม่ควรดื่มก่อนนอน และผู้เป็นโรคความดันต่ำไม่ควรดื่ม (หญิงมีครรภ์ห้ามรับประทาน) อีกทั้งยังมอบต้นรางจืดให้ อสม.ทุกคนไปปลูกไว้ที่บ้านอีกด้วย ปิดท้ายด้วยการบรรยายเรื่องการทำน้ำลูกยอ การทำน้ำมันมะพร้าว การทำมะรุมผงบรรจุแคปซูล เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งของการดูแลสุขภาพ โดยวิทยากรจากสวนศานติร่มเย็น อ.ขามสะแกแสงน้ำลูกยอขยายพร้อมดื่มน้ำมันมะพร้าวและมะรุมผงบรรจุแคปซูล

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพดี
No comments: