Monday, December 10, 2007

น้ำหมักชีวภาพ

คัดลอกจากวารสารรายสองเดือน "ดอกหญ้า" อันดับ 93

น้ำหมักชีวภาพ (Enzyme Ionic Plasma) (เรียกสารสกัดชีวภาพ น้ำหมักหรือ จุลินทรีย์)

คือ ของเหลวสีน้ำตาล ที่มีทั้งจุลินทรีย์ และสารอินทรีย์ ที่เป็นประโยชน์ต่อการเพาะปลูก สามารถทำใช้ได้ทุกครัวเรือน นำผลไม้ หรือพืชผัก และเศษอาหาร มาหมักกับน้ำตาลทรายแดง น้ำตาลอ้อย หรือกากน้ำตาล หมัก 15 วัน - 3 เดือน (ยิ่งนานยิ่งดี) ก็จะได้น้ำหมักที่มีจุลินทรีย์ ซึ่งสามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การเกษตร ทำปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ ชำระล้างคราบสกปรก ซักเสื้อผ้า ล้างห้องน้ำ ดับกลิ่นเหม็นจากปัสสาวะ ในห้องน้ำ โถส้วม ท่อระบายน้ำ

วิธีทำมี 2 แบบ
1.หมักแบบน้ำโอโซน ของ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงค์

2.หมักแบบแห้ง ไอเอ็มโอ ของ มร.ฮาน คิวโซ จากเกาหลี
กลุ่มสันติชีวภาพได้ปรับวิธีการทำของ ดร.รสสุคนธ์ พุ่มพันธ์วงศ์ และ มร.ฮาน คิวโซ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด

ผู้เขียน(ohsons)มีความถนัดกับสูตรทำน้ำหมักชีวภาพของกลุ่มสันติชีวภาพ เนื่องจากทำได้ง่าย และได้ผลดีเช่นกัน ผู้เขียนได้ทดลองมาแล้วหลายอย่าง อาทิ

1.ใช้ดับกลิ่นปัสสาวะแมว กลิ่นจากห้องน้ำ โถปัสสาวะ

2.ดับกลิ่นคาวของพื้นห้อง

3.แก้อาการคันผิวหนัง

4.ดับกลิ่นถุงเท้านักเรียน

5.ดับกลิ่นมูลสัตว์

6.ดับกลิ่นเหม็นจากถังขยะ

7.ปรับสภาพน้ำเน่าเหม็น และปรับสภาพน้ำจากบ่อเลี้ยงปลา

คัดลอกจากวารสารรายสองเดือน “ดอกหญ้า”อันดับ 93

No comments: